"ЗЭСТ ӨНДӨР" ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР

"ЗЭСТ ӨНДӨР" ХХК ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРЛЫН ЗАР  Компанийн оноосон нэр:  “Зэст Өндөр” ХХК  Хурал хуралдуулах газар, өдөр, цаг:  Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 04 сарын 15-...

Барилга

Манай компани нь 27 жилийн мэдлэг туршлагыг эзэмшсэн чадварлаг албан хаагчидтай ба 2014 онд "Заг инженеринг" ХХК байгуулсан. Бид барилга угсралт болон барилгын материал үйлвэрлэл, хүнд машин механизмын түрээс, ачаа тээвэр зэрэг чиглэлээр үйл ажил...

Техник Технологийн Дээд Сургууль

Тус сургууль анх БНМАУ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 1984 оны 49-р тогтоолоор "Барилгын техник мэргэжилийн 5 дугаар дунд сургууль" нэртэйгээр байгуулагдаж улмаар 1999 онд "Техник-Технологийн коллеж", 2012 онд "Техник-технологийн коллеж", 2012 онд "Техн...