• I үе шат - Нээлттэй ажлын байр зарлах

  Бид нээлттэй байгаа ажлын байруудыг цаг тухайд нь компанийн цахим хуудас,ажил хайлтын цахим хуудас, зарын сайтуудаар зарладаг.

 • III үе шат - Эхний шатны ярилцлага

  Анкетны шалгаруулалтанд тэнцсэн хүмүүстэй хүний нөөцийн мэргэжилтэн утсаар холбогдож, эхний шатны ярилцлагыг товлоно. Эхний шатны ярилцлагыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн, ажилд авах хэлтэсийн мэргэжилтэн нар хамтран хийнэ.

 • ​II үе шат - Өргөдлийн материал хүлээн авах/ Анкетын шалгаруулалт/

  Анкетын шалгаруулалтыг хүний нөөцийн албаны зүгээс ажил горилогчдын бүрдүүлсэн материалаас анализ, тодруулга хийн шалгаруулалтыг явуулна.

 • ​V үе шат - Шийдвэр гаргалт

  Тухайн ажил горилогчийг ажилд авах эсэх эцсийн шийдвэрийг гаргана. Тэнцсэн эсэхийг ажил горилогчийн холбоо барих мэдээллийн дагуу утсаар мэдэгдэнэ.

 • ​IV үе шат - Дэлгэрэнгүй ярилцлага (мэргэжлийн) ярилцлага

  Эхний шатны ярилцлаганд тэнцссэн ажил горилогчдоос сонгон шалгаруулах хороо дэлгэрэнгүй ярилцлага буюу (мэргэжлийн) ярилцлага авна.