Алтай Чуулга

Говь Алтай аймгийн төвийн Алтай Хотын Соёлын барилга

Барилга угсралт

БСШУСЯ

Говь-Алтай аймаг

8042 м2

2015

Говь Алтай аймгийн төвийн Алтай Хотын Соёлын барилга