Барилга нэмэлт

Заг компанийн үйл ажиллагаа ргежин тэлэхтэй зэрэгцэн тус тусын нарийн бүтэц зохион байгуулалт бухий хэд хэдэн охин компаниудыг уусгэн байгуулж, уйл ажиллагаагаа терелжуулсэн ба компанийн гол цем болох барилга угсралтын чиглэлийн ажлыг “Заг Инженеринг” ХХК хариуцан ажиллахаар нийт 180 хуний бурэлдэхуунтэйгээр уусгэн байгуулагдсан. Эдгее нийт 32 инженерийн техникийн ажилчид 148 нарийн мэргэжлийн ажилчидтай уйл ажиллагаа явуулж байна. Заг Инженеринг ХХК нь толгой компанийн 24 жилийн мэдлэгтуршлагыгэзэмшсэн хамт олонтой нь тэдний давуу тал юм. Одоогийн байдлаар тус компани нь Хан-Уул дуурэгт буй Соёлын евийн барилга, Чандманийн аманд баригдаж буй тансаг зэрэглэлийн амины орон сууцны Хийморь хотхон, Эмнеговь аймагт байрлах Оюу толгойн теслууд дээр амжилттай ажиллаж байна.