Барилгын дотор заслын бригад

Зарласан огноо: 2019-08-13

Бүртгэл хаах огноо: 2019-08-30

Тавигдах шаардлага

  1. Идэвхи санаачилагатай
  2. Хариуцлагатай
  3. Ажлын туршлагатай