Бидний бодлого

Та бүхнийг эрч хүч дүүрэн, найрсаг хамт олон, итгэл төгс ирээдүй хүлээж байна. “Заг” Групп нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, шударга, ил тод явуулах бодлого баримталдаг.