Булган аймгийн ус цэвэршүүлэх байгууламж

Барилга угсралт

Азийн хөгжлийн банк

Булган аймаг

1350 м2

24 months

Булган аймгийн ус цэвэршүүлэх байгууламж