Булган аймгийн ус цэвэршүүлэх байгууламж

Барилга угсралт

Азийн хөгжлийн банк

Булган аймаг

60-1350 м2 бүхий 12блок

2019 - 2020

Булган аймгийн Булган суманд баригдаж байгаа бөгөөд хоногт 3000 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадал бүхий цэвэрлэх байгууламж юм.