Б. Батболд

“Заг”ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал Б.Батболд нь Улаанбаатар хотын Нийслэлийн 84-р дунд сургуульд ерөнхий боловсрол эзэмшиж төгсөн “Улаанбаатар Эрдэм Оюу” дээд сургуульд нягтлан бодогч мэргэжил эзэмшсэн.

“Заг” ХХК-ийн аж ахуй хангамжийн албаны даргаар 2013 онд томилогдон ажиллаж байгаад  2016 оноос компанийн Санхүүгийн албыг удирдан  санхүү эрхэлсэн захирлаар ажиллаж байна.