Б.Нэмэхбаатар, Заг группийн Ерөнхийлөгч | Ажил хэрэгч өглөө