Ган бөмбөлгийн үйлдвэрийн барилга болон оффис

KB IRAETA

Барилга угсралт

Гоби Оаисис ХХК

Өмнөговь аймаг

1500 м2

2019

Өмнөговь аймаг, ханбогд суманд баригдах ган бөмбөлөгийн үйлдвэр нь 52.0х18.0 хэмжээтэй металл каркас, захиргааны барилга нь 40.0х10.0 хэмжээ бүхий метал каркасан бүтээц бүхий барилгууд юм.