Гашуун Сухайт - OТ чиглэлийн 85.5 км авто замын тэмдэг,тэмдэглэгээ засварын ажил

КВ IRAETA

Засвар шинэлэлт

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

85 км

2019

Нийт 85.5 км замын засвар арчлалт, үйлчилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.