Заг группийн Ерөнхий захирал Б.Нэмэхбаатарын Bloomberg телевизэд цаг үеийн асуудлаар өгсөн ярилцлага