Заг группийн Ерөнхий захирал Б.Нэмэхбаатарын Bloomberg телевизэд өгсөн ярилцлага