Заг Группын үүсгэн байгуулагч, МУ-ын Гавьяат Барилгачин Б. Нэмэхбаатар