Засаг даргын тамгын газрын барилга

Засаг даргын тамгын газрын барилга

Барилга угсралт

Архангай аймгийн ОНӨГ

Архангай

700 м2

2019 - 2020

Архангй аймгийн Батцэнгэл сумын нутагт баригдаж байгаа бөгөөд тэнхлэгээрээ 24.0х24.0 хэмжээтэй 2 давхар төмөр бетон каркасан барилга юм.