Монгол банк

Монгол банк

Өргөтгөл

Монгол банк

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

4000м2

2003

Монгол банкны өргөтгөлийн ажлыг хийн хүлээлгэн өгөв.