​Монгол даатгал

​Монгол даатгал

Засвар шинэчлэл

Монгол даатгал

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

5000м2

2003

Монгол даатгал