Ногоон нуга-2 орон сууцны цогцолбор

​Ногоон нуга-2 орон сууцны цогцолбор

Барилга угсралт

Заг ХХК

Улаанбаатар хот

3500м2

2004

Нийт 60 айлын орон сууц ашиглалтанд оруулав.