Оюутаны дотуур байр

бөбб

Барилга угсралт

Оюу Толгой ХХК

Дархан-Уул

120m2 x 40m2

24 months

Политехник коллежийн сургуулийн дотуур байр