Оюутны дотуур байр

Политехник коллежийн сургуулийн дотуур байр

Барилга угсралт

Оюу Толгой ХХК

Дархан-Уул аймаг

35*18 м

2012 - 2013

Политехник коллежийн сургуулийн дотуур байр