​Парк-Хаус-I

​Парк-Хаус-I

Барилга угсралт

ЗАГ ХХК

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

6652 м2

2018

Нийт 196 айлын орон сууцыг барьж гүйцэтгэсэн.