​Парк Хаус-II

​Парк Хаус-II

Барилга угсралт

Заг ХХК

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг

9650м2

2010

Парк хаус II нь нийт 300 айлын орон сууц юм.