Парк хаус III

Парк хаус III

Барилга угсралт

Заг ХХК

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

6930м2

2014

99 айлын орон сууцны барилга 2013 онд ашиглалтад орсон. 196 айлын орон сууцны барилга 2014 оны 1-р улиралд ашиглалтад оруулсан. Нийт 295 айлыг орон сууцжуулсан.