Парк хаус III

Парк хаус III

Барилга угсралт

Заг ХХК

Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг

120m2 x 40m2

2014

99 айлын орон сууцны барилга 2013 онд ашиглалтад орсон. 196 айлын орон сууцны барилга 2014 оны 1-р улиралд ашиглалтад оруулсан. Нийт 295 айлыг орон сууцжуулсан.