Политехник Коллежийн Сургалтын байр

Политехник Коллежийн Сургалтын байр

Өргөтгөл шинэчлэл

Оюу Толгой ХХК

Дархан-уул аймаг

800м2

2013

Политехник коллеж нь “Оюу толгой” ХХК-ний 3.8 тэрбум орчим төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Заг” ХХК барьж гүйцэтгэсэн хийн шингэн, цахилгаан, гагнуур, хүнд машин механизм, хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны сургалтын иж бүрэн тоноглол бүхий 250 хүүхдийн багтаамжтай хичээлийн байрны өргөтгөл дадлагын газар, 112 хүүхдийн багтаамжтай оюутны шинэ байрны нээлтийн үйл ажиллагаагаа 2012 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдөр болж, ашиглалтанд хүлээлгэн өгсөн.