Танилцуулга

Манай улсын нийгэм эдийн засгийн тогтолцоо шилжихтэй зэрэгцэн “ЗАГ” компани нь анх 1991 онд Монгол Улсын барилгын салбарын ууган компаниудын нэг болон байгуулагдаж байсан түүхтэй. Өнгөрсөн хугацаанд бизнесээ өргөжүүлэн тэлж барилгын материал үйлдвэрлэл, боловсрол, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа идэвхтэй, хөгжүүлэн ажиллаж байна. Te

Тоон үзүүлэлт

1991

Үүсгэн байгуулагдсан он

3'250'230

Нийт баригдсан барилгын м2

850+

Нийт ажилчидын тоо

~500

Баригдсан барилга байгууламж

~4500

Орон сууцжуулсан байгууллага

4

Үндсэн үйл ажиллагаа явуулж буй