Туршлага

Манай улсын нийгэм эдийн засгийн тогтолцоо шилжихтэй зэрэгцэн "Заг" компани нь 1991 онд Монгол улсын барилгын салбарын ууган компаниудын нэг болон байгуулагдаж байсан түүхтэй. Заг компани нь 28 жилийн арвин туршлагатай компани юм.