Удирдлагын баг

Б.Нэмэхбаатар

"Заг групп"-ийн Ерөнхий захирал

Н. Эрдэмбаяр

"Заг групп"-ийн Гүйцэтгэх захирал

Р.Батмэнд

“Заг” ХХК-ийн удирдлагын багийн зөвлөх

Х. Лхагвасүрэн

“Заг-Девелопер” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Г.Ононтуул

“Заг Инженеринг”ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Ц.Эрдэмжаргал

“Зэст Өндөр” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Д. Чимиддулам

“Заг” ХХК-ийн захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга