Удирдлагын баг

Б. Нэмэхбаатар

"Заг групп"-ийн Ерөнхий Захирал

Б. Нэмэхбаатар

"Заг групп"-ийн Ерөнхий Захирал

 

Н. Эрдэмбаяр

"Заг групп"-ийн Гүйцэтгэх захирал

Н. Эрдэмбаяр

"Заг групп"-ийн Гүйцэтгэх захирал


Р. Батмэнд

“Заг” ХХК-ийн Удирдлагын багийн зөвлөх

Р. Батмэнд

“Заг” ХХК-ийн Удирдлагын багийн зөвлөх

Х. Лхагвасүрэн

“Зэст Өндөр” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Х. Лхагвасүрэн

“Зэст Өндөр” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал


Г. Ононтуул

“Заг Инженеринг” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Г. Ононтуул

“Заг Инженеринг” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал


Н. Эрдэмбилэг

“Заг “ ХХК-н Төлөвлөлт, маркетингийн албаны дарга

Н. Эрдэмбилэг

“Заг “ ХХК-н Төлөвлөлт, маркетингийн албаны дарга

Д. Чимиддулам

“Заг” ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга

Д. Чимиддулам

“Заг” ХХК-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн албаны дарга

Б. Батболд

“Заг” ХХК-ийн Санхүүгийн албаны дарга

Б. Батболд

“Заг” ХХК-ийн Санхүүгийн албаны дарга

Д. Цэцэгмаа

“Заг” ХХК-ийн Ерөнхий Нягтлан бодогч

Д. Цэцэгмаа

“Заг” ХХК-ийн Ерөнхий Нягтлан бодогч