УИХ-ын чуулганы танхим

УИХ-ын чуулганы танхим

Өргөтгөл шинэчлэлт

УИХ-ын Тамгын газар

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

520м2

2006

УИХ-ын чуулганы танхимын өргөтгөл шиэнчлэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.