​Хадгаламж банк 2002 он

​Хадгаламж банк

Өргөтгөл шинэчлэл

Хадгаламж банк

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг

2800м2

2002

Хадгаламж банк интерьер засал