Ханбогд сум - Оюу Толгой

Авто зам,гүүр, хоолой

Гүүр, авто зам

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь

36 kм

24 months

35.1 км авто замын 64м, 32 м гүүр болон хоолойн ажил