Ханбогд сум - Оюу Толгой

Авто зам,гүүр, хоолой

Гүүр, авто зам

Оюу Толгой ХХК

Өмнөговь аймаг

36 км

2018

Ханбогд - Оюутолгой чиглэлийн 35.1 км хатуу хучилттай авто замын 32м, 64м - ийн урттай төмөр бетон гүүр болон ус зайлуулах 51 ширхэг хоолойн хамт хийж гүйцэтгэлээ.