Хийморь хотхон

Хийморь хотхон нь Улаанбаатар хотын төв цэгээс 5.5км байрлалтай Богд-Хан Уул, Чандманийн аманд байрлалтай, Туул голын хөвөөнд нийт 2 га газрын хамарсан 35 айлын цэвэр агаар, хөрсний бохирдолгүй, дуу чимээнээс хол, эрүүл орчиныг бүрдүүлсэн таунхаус хотхон юм. Хотхоны нийт талбайн 60% нь ногоон байгууламжаас бүрдсэн бөгөөд Хатантуул голоос 200метр, Хийморийн овооноос 850метрийн зайтай “Хотын төвийн орон сууц, Зуслангийн байр 2-г орлож чадахуйц” 310м2-370м2 талбайтай 2-3 автомашины дулаан зогсоолтой таунхаус, үйлчилгээний төвтэй цогцолбор хотхон юм.

Хэрэгжиж буй төсөл

Example company

Ulaanbaatar, Mongolia

120m2 x 40m2

120m2 x 40m2

24 months

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).