Бидний бодлого

Та бүхнийг эрч хүч дүүрэн, найрсаг хамт олон, итгэл төгс ирээдүй хүлээж байна. “Заг” Групп нь ажилтан сонгон шалгаруулахдаа ажлын байрыг нээлттэй зарлаж, шударга, ил тод явуулах бодлого баримталдаг.

I үе шат - Нээлттэй ажлын байр зарлах

Бид нээлттэй байгаа ажлын байруудыг цаг тухайд нь компанийн цахим хуудас,ажил хайлтын цахим хуудас, зарын сайтуудаар зарладаг.

III үе шат - Эхний шатны ярилцлага

Анкетны шалгаруулалтанд тэнцсэн хүмүүстэй хүний нөөцийн мэргэжилтэн утсаар холбогдож, эхний шатны ярилцлагыг товлоно. Эхний шатны ярилцлагыг хүний нөөцийн мэргэжилтэн, ажилд авах хэлтэсийн мэргэжилтэн нар хамтран хийнэ.

​II үе шат - Өргөдлийн материал хүлээн авах/ Анкетын шалгаруулалт/

Анкетын шалгаруулалтыг хүний нөөцийн албаны зүгээс ажил горилогчдын бүрдүүлсэн материалаас анализ, тодруулга хийн шалгаруулалтыг явуулна.

​V үе шат - Шийдвэр гаргалт

Тухайн ажил горилогчийг ажилд авах эсэх эцсийн шийдвэрийг гаргана. Тэнцсэн эсэхийг ажил горилогчийн холбоо барих мэдээллийн дагуу утсаар мэдэгдэнэ.

​IV үе шат - Дэлгэрэнгүй ярилцлага (мэргэжлийн) ярилцлага

Эхний шатны ярилцлаганд тэнцссэн ажил горилогчдоос сонгон шалгаруулах хороо дэлгэрэнгүй ярилцлага буюу (мэргэжлийн) ярилцлага авна.