Нээлттэй ажлын байр

Санхүү хангамж (1)

Ажлын байр
Компани
Нээгдсэн огноо
Хаагдах огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Нягтлан бодогч
Хийморь
2018-07-02
2018-10-03
Анкет хүлээн авч байна

Мэдээллийн технологи (2)

Ажлын байр
Компани
Нээгдсэн огноо
Хаагдах огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Борлуулалтын менежер
Хийморь
2019-07-01
2018-11-12
Анкет хүлээн авч байна
Борлуулалтын менежер 2
Хийморь
2018-07-02
2018-11-12
Анкет хүлээн авч байна