Нээлттэй ажлын байр

Барилга (1)

Ажлын байр
Компани
Нээгдсэн огноо
Хаагдах огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Анкет бөглөх
“ЗАГ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК
2021-08-09
2021-09-30
Анкетын сонгон шалгаруулалт

Инженер техник (2)

Ажлын байр
Компани
Нээгдсэн огноо
Хаагдах огноо
Сонгон шалгаруулалтын явц
Анкет бөглөх
“ЗАГ ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК
2021-08-09
2021-09-30
Анкетын сонгон шалгаруулалт