Сантехникын бригад

Оролцогчдод Тавигдах шаардлага

 1. Идэвхи санаачилагатай
 2. Хариуцлагатай
 3. Ажлын туршлагатай

Бүрдүүлэх материал

   1. Иргэний Үнэмлэх

   Дэлгэрэнгүй

   Бетон арматурын бригад

   Тавигдах шаардлага

   1. Идэвхи санаачилагатай
   2. Хариуцлагатай
   3. Ажлын туршлагатай
   Дэлгэрэнгүй

   Гагнуурын бригад

   Тавигдах шаардлага

   1. Идэвхи санаачилагатай
   2. Хариуцлагатай
   3. Ажлын туршлагатай
   Дэлгэрэнгүй

   Карказ мужааны бригад

   Тавигдах шаардлага

   1. Идэвхи санаачилагатай
   2. Хариуцлагатай
   3. Ажлын туршлагатай
   Дэлгэрэнгүй

   Гипсэн хана таазны бригад

   Тавигдах шаардлага

   1. Идэвхи санаачилагатай
   2. Хариуцлагатай
   3. Ажлын туршлагатай
   Дэлгэрэнгүй

   Барилгын дотор заслын бригад

   Тавигдах шаардлага

   1. Идэвхи санаачилагатай
   2. Хариуцлагатай
   3. Ажлын туршлагатай
   Дэлгэрэнгүй