Х. Лхагвасүрэн

“Заг-Девелопер” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Х.Лхагвасүрэн нь  Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотын 10 жилийн 2-р дунд сургуульд ерөнхий боловсрол эзэмшиж, Улаанбаатар хотын Дэлгэрхаан Дээд Сургуулийг бизнесийн удирдлага, маркетинг мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгссөн бөгөөд Худалдаа Үйлдвэрлэлийн Дээд Сургуулийн бизниес удирдлагаар мэргэжил дээшлүүлсэн.

2012-2014 онд “Заг” ХХК-ийн маркетингийн менежер, 2014-2018 онд  маркетингийн албаны даргаар ажиллаж байгаад  2018 оноос Заг ХХК-ийн охин компани болох “Заг-Девелопер” ХХК-ийг удирдан Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.