Ц.Эрдэмжаргал

“Зэст-Өндөр” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Эрдэмжаргал нь Улаанбаатар хотын Нийслэлийн 10 жилийн 6-р дунд сургуульд ерөнхий боловсрол эзэмшиж, “Цахим Дээд Сургуульд програм хангамжийн инженер мэргэжлээр төгсөж, Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд Бизнесийн удирдлагын ангийг дүүргэсэн.

2012-2018 онд “Заг” ХХК-ийн охин компанийн нэг Энгис ХХК-ийг удирдан Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байгаад  2018 оноос Заг ХХК-ийн охин компани болох “Зэст-Өндөр” ХХК-ийг удирдан Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна.