Ц.Эрдэмжаргал

Боловсрол

1988-1995 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

2000-2001 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

Ажилласан байдал

1996-1998 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна

1999-2003 онд:

Мэдээлэл шинчлэгдэж байна