Шафт-2

Шафт-2

Цахилгааны ажил

Оюутолгой ХХК

Өмнөговь аймаг,

1400м2

2016

UGWare house гадна гэрэлтүүлэг, Өндөр хүчний кабель татсан. Мөн шилэн кабель татах болон дотор цахилгааны мантожийг хийсэн.