Шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдал

Улаанбаатар хот дахь шинэ орон сууцны зах зээл, захиалгын байдлын талаарх 2019 оны дөрөвдүгээр сарын байдлаарх судалгааг танилцуулж байна. Шинэ орон сууцны нийлүүлэлт 

Захиалга авч буй нийт орон сууцны 35,3 хувь буюу 11,115 айлын орон сууц нь Баянзүрх дүүрэгт захиалга авч байгаа бол, дараагаар нь Хан-Уул дүүрэгт 10,901 айлын орон суууцны төсөл захиалга авч байна. Хамгийн бага төсөл хэрэгжиж байгаа дүүрэг нь  Чингэлтэй дүүрэг байна.


Захиалга авч байгаа нийт орон сууцны тоог зэрэглэлд ангилвал 37,3% нь стандарт, 42,5% буюу 13,389 айлын орон сууц нь дундаж, 17.5% нь бизнес, 2,7% буюу 839 айлын орон сууц өндөр зэрэглэлд хамрагдаж байна.Тэнхлэг Зууч компани 2013 оны 10 сараас эхлэн Монгол банкны захиалгаар 3-р сард Улаанбаатар хотын Орон сууцны үнийн индексийг сар болгон тооцож байгаа ба тухайн сард Улаанбаатар хотод зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ болон хуучин нийлсэн 4498 орчим орон сууцны мэдээллийг хамрууллаа.