Эрхэм зорилго & Үнэт зүйл

Эрхэм зорилго 


Бид таны мөрөөдөлдөө хүрэх гүүp болж ажиллана.Уриа үг

"Өнөд орших өвийг бүтээнэ"Үнэт Зүйлс


И
рээдүйг бусдаас нэг алхмын түрүүнд харах 

Салбартаа манлайлагч байх

Үйлдвэрлэл болон үйлчилгээг өндөр зэргийн чанараар хангах

Чадварлаг мэргэшсэн ажилчидаа эрхэмлэн үнэлэх,урамшуулах 

Тасралтгуй суралцаж, хөгжих нөхцөл бүрдүүлэх

Дотоод, гадаадын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай

Шинийг санаалагч байх

Үнэнч шударга занг ажиллах гол зарчим бологон баримтлах

Харилцагч таньд найдвартай, хурдтай, баталгаатай үйлчлэх