Эрүүл мэнд

Бид ажилчидынхаа эрүүл мэндэд анхаарч жилд нэг удаа эмнэлгийн иж бүрэн урьдчилан сэргийлэх үзлэг шинэжилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулдаг. Энэ нь эрсэдлээс сэргийлэх хамгаалах зорилготой.