Үйлчилгээний төрлүүд

Барилга

Манай хамт олон 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд нийт 176,160 мкв талбайг хамрах барилга угсралт, засвар шинэтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Уул Уурхай

Манай хамт олон 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд нийт 176,160 мкв талбайг хамрах барилга угсралт, засвар шинэтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Боловсрол

Манай хамт олон 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд нийт 176,160 мкв талбайг хамрах барилга угсралт, засвар шинэтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Аялал Жуучлал

Манай хамт олон 25 жилийн хугацаанд Монгол улсын хэмжээнд нийт 176,160 мкв талбайг хамрах барилга угсралт, засвар шинэтгэлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн байна.

Тоон үзүүлэлт

Ажилласан жилүүд

25 жил

Ажилласан жилүүд
2013 оноос хойш

1.2 га

2013 оноос хойш
Нийт барилга барисан хэмжээ

176,160 мкв

Нийт барилга барисан хэмжээ
Монголд анх удаа төмөр утсан бүтээгдэхүүн

2008 онд

Монголд анх удаа төмөр утсан бүтээгдэхүүн
Нарийн мэргэжлийн ажилчид

148

Нарийн мэргэжлийн ажилчид