Өрсөлдөхүйц цалин урамшуулал

Ажилтны ур чадвар, туршлага, албан тушаалын түвшин зэргээс хамааруулан цалингийн уян хатан бодлогыг хэрэгжүүлдэг. Мөн ажилтны үр бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор компанид оруулж буй хувь нэмэр, ажлын гүйцэтгэлийг бодитой, шударгаар үнэлж гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгодог.