1991 он

1991 оны 2-р сард  "ЗАГ" ХХК  анх үүсгэн байгуулагдав.