1991 он

02 сарын 01нд ЗАГ пүүс нэртэйгээр байгуулагдав