1996 он

Заг компанийн ажилчид Чех-д гэрээгээр ажиллаж эхэлсэн