1998 он

Анх удаагаа Монголын ажилчид ЗАГ групп болон Солонгосын жижиг дунд бизнесийн холбооны гэрээний дагуу Бүгд Найрамдах Солонгос улсад ажиллаж эхэлсэн.