1999 он

Анх удаагаа Монголын ажилчид ЗАГ групп болон Японы “Кокэй” барилгын холбооны гэрээний дагуу Япон улсад дадлагажиж эхэлсэн.