2006

Төрийн ордонд УИХ-ын чуулганы танхимын шинэчлэл, өргөтгөлийн ажлыг амжилттай хийж дуусгаж, ТЗҮГазраас батламжаар шагнагдав.