2010 он

163 айлын Парк Хаус-2 орон сууцны төслийг ашиглалтанд оруулав.