2010 он

Нэгдсэн III-р эмнэлэгийн барилгын өргөтгөл болон 163 айлын Парк Хаус-2 орон сууцны төслийг ашиглалтанд оруулав.