2010 он

Оюу Толгой төслийн хамтран ажиллагчаар шалгаран одоог хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна.