2014 он

Заг ХХК-ийн гүйцэтгэсэн тансаг зэрэглэлийн Хийморь хотхон нь модон морин жилийн шилдэг барилгаар шалгарав.